יוזמת פנג’אן מפורסמת במסגרת אתר המולטימדיה של המרכז לשלום של ממשלת ארה”ב

 

יוזמת פנג’אן מתפרסמת באתר www.peacemedia.usip.org  המאגם יוזמות מולטימדיה בתחום ניהול קונפליקטים ומצבי משבר בעולם.

אתר www.peacemedia.usip.org  הוא פרוייקט של

 United States Peace Institute USIPׂ 

WWW.USIP.ORG                                                            

    

Facebook Comments

Members Area

 

Yes, I´m interested in being the first to know when the
AviMelamed.com membership dashboard opens.

* indicates required

 

Learn more
Newsletter X

Join my mailing list to be the first to know about my appearances, events and lecture tours!

Join my mailing list to receive my Intel Briefs straight to your inbox!