מפגש עם מתנחלים מחוות גלעד Special Report: A Journey to the Land of Conflict, Meeting with Settlers – Part 2 لقاء مع مستوطتين

في هذا الفيديو يلتقى آفي ميلاميد بعائلة للمستوطنين في مستوطنة مزرعة غيلعاد الواقعة في متطقة السامرة
In this Video Clip, Avi Melamed, the founder of feenjan.com (a non-profit organization) is meeting with a family of settlers that live in the unauthorized Settlement named Gilad’s Farmאבי מלמד, מייסד עמותת פנג’אן- מדברים עברית בערבית (ע”ר) נפגש עם משפחת ריבלין המתגוררת במאחז חוות גלעד בשומרון(www.feenjan.com

Facebook Comments

Members Area

 

Yes, I´m interested in being the first to know when the
AviMelamed.com membership dashboard opens.

* indicates required

 

Learn more
Newsletter X

Join my mailing list to be the first to know about my appearances, events and lecture tours!

Join my mailing list to receive my Intel Briefs straight to your inbox!