מפגש עם מתנחלים בחוות גלעד Special Report: A Journey to the Land of Conflict, Meeting with Settlers – Part 1 لقاء مع عائلة لمسنوطنين فى مزرعة غيلعاد

يلتقى آفي ميلاميد بعائلة للمستوطنين فى مستوطنة مزرعة غيلعاد

Avi Melamed, the founder of feenjan.com (a non-profit organization) is

Meeting with a family of settlers that live in the unauthorized Settlement named Gilad’s Farm

אבי מלמד, מייסד עמותת פנג’אן- מדברים עברית בערבית (ע”ר) נפגש עם משפחת ריבלין המתגוררת במאחז חוות גלעד בשומרון(www.feenjan.com )

Facebook Comments

Members Area

 

Yes, I´m interested in being the first to know when the
AviMelamed.com membership dashboard opens.

* indicates required

 

Learn more
Newsletter X

Join my mailing list to be the first to know about my appearances, events and lecture tours!

Join my mailing list to receive my Intel Briefs straight to your inbox!